Bir pazar araştırmasına göre, diş hekimlerinin %53'ü bulk fill kompozit kullanıyor1
Bulk fill, rezinin birden çok ince tabaka yerine tek bir yığın tabaka halinde yerleştirilmesi ve ışıkla sertleştirilmesi anlamına gelmektedir.
Bulk fill kompozitin amacı uygulamayı basitleştirmek ve hızlandırmaktır.
Bulk fill, kullanım kolaylığı nedeniyle popülerlik kazanmış olsa da, önemli bir endişe var: Işık cihazları rezini polimerize edecek kadar derine nüfuz ediyor mu?

Çoğunlukla, bulk fill restorasyonlar 4 ila 5 mm derinlikte inkrementlerle polimerize edilir. Böylesine bir derinlik boyunca tam ve üniform bir polimerizasyon yapılamaması aşınma direnci, retansiyon, marjinal bütünlük ve renk stabilitesi gibi fiziksel özelliklerde başarısızlık sebebiyle çeşitli klinik problemlere yol açabilir: Tam olarak polimerize olamamış materyal ayrıca hassasiyete ve pulpa iritasyonuna neden olabilir.

VALO_Grand_Beam

VALO ve VALO™ Grand ışık cihazları derin polimerizasyon için tasarlanmıştır. Dr. Price ve arkadaşları tarafından yapılan iki ayrı karşılaştırmalı çalışmada2,3 gösterildiği gibi, VALO Grand ışık cihazı test edilen bulk fill materyallerin yüzeyleri boyunca en homojen mikro sertliği veren cihaz olmuştur —11,6 mm'lik geniş çaplı lensi, kolimasyonu ve üniform yoğunluklu ışık çıkışı sayesinde.
VALO Grand ışık cihazı, 10 mm derinliklere kadar etkin bir şekilde polimerizasyon sağlar.

Aşağıdaki konsensüs beyanları, 4 ve 5 Kasım 2016'da Halifax, Nova Scotia'da Dalhousie Üniversitesi'nde düzenlenen Kuzey Işıkları Konferansı'na katılan akademi ve sektörden 53 katılımcı tarafından oluşturulmuştur.4

VALO_Side_View

Bu öneriler, sadece Bulk Fill Kompozitler için değil, tüm ışıkla sertleşen kompozitler için geçerlidir.

Rezin kompozitlerin yeterli polimerizasyonunu sağlamak için gereken ışık enerjisi miktarı (Dose = Incident Irradiance x Exposure Time) tüm ürünler için aynı değildir ve üreticinin talimatları dikkatlice izlenmelidir.

Guidelines_Bulk_Fill

1.Customer survey Ultradent Summit 2015, Data available on request.
2. Shimokawa C, Turbino ML, Giannini M, Braga RR, Price RB. Effect of Curing Light and Exposure Time on the Polymerization of Bulk-Fill Resin-Based Composites in Molar Teeth. Oper Dent. 2020;45(3):E141‐E155. doi:10.2341/19-126-L
3. Shimokawa CAK, Turbino ML, Giannini M, Braga RR, Price RB. Effect of light curing units on the polymerization of bulk fill resin-based composites. Dent Mater. 2018;34(8):1211‐1221. doi:10.1016/j.dental.2018.05.002
4. Dr. Richard Price, CDA Essentials, Ed. 5, 2017.